ژیکو

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

دانلود فایل فلش فارسی سامسونگ g570f با ورژن OJV1API4 با اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

اختصاصی از ژیکو دانلود فایل فلش فارسی سامسونگ g570f با ورژن OJV1API4 با اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع:

دانلود فایل فلش فارسی سامسونگ g570f با ورژن OJV1API4 با اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

 

Image result for g570f

 

میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید

با تشکرَ


دانلود با لینک مستقیم


دانلود فایل فلش فارسی سامسونگ g570f با ورژن OJV1API4 با اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

دانلود مقاله بوروکراسی سنتی

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله بوروکراسی سنتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بوروکراسی سنتی


دانلود مقاله بوروکراسی سنتی

بروکراسی (Bureaucracy) از دو کلمه Bureau به معنی دفتر و میزکشودار ، Cracy کلمه پسوندی است که نوع حکومت یا اداره را نشان می دهد. شاید به طور تحت الفظی بروکراسی معنی اداره کردن به کمک دفتر و بایگانی را بدهد ، ولی اصطلاحاً به اداره کردن به کمک قانون و مقررات مشهور گردیده و در ایران نیز از آن بعضاً به عنوان دیوانسالاری یاد شده است.

-  تعریف بروکراسی :

بروکراسی به نوعی ساختار سازمانی اشاره دارد که بوسیله ویژگیهایی از قبیل تقسیم کار ، سلسله‌مراتب اختیار مشخص و معین ، رسمی بودن زیاد ، روابط غیر شخصی ، تصمیمات استخدامی بر مبنای شایستگی مسیرهای شغلی برای کارکنان و تفکیک زندگی شخصی و سازمانی اعضاء شناخته می‌شود. این تعریف از نظر ماکس وبر جامعه شناس آلمانی حاصل شده است

-   اصطلاح بروکراسی در ادبیات قرن هیجدهم کشورهای غربی با به عرصه وجود گذاشت و از لحاظ نظری نیز با پیدایش سازمانهای وسیع و پیچیده صنعتی و دولتی دنیا ظاهر گردید.

-   اگر چه از نظر علمی نمی‌توان کشور یا ملت خاصی را به نام پیشرو و مبتکر اصلی بروکراسی معرفی کرد ، اما می‌توان ردپای آن را در تمدنهای کهنی مانند چین ، ایران ، یونان مشاهده کرد.

-   یکی از پیشروان این مکتب آقای ماکس وبر جامعه شناس المانی میباشد. در آثار معروف خود به نام "سازمانهای اجتماعی و اقتصادی" در سال 1942 ، مباحثی در جامعه شناسی ، جنبه های جامعه شناسی سازمان و ترکیبات رسمی آن  را مورد تایید قرار داده و مدل ایده ال بروکراسی را برای اولین بار ارائه داد.

شرایط تکوین بروکراسی

-  به طور کلی می‌توان گفت فشارهایی چون صنعتی شده جامعه ، تخصصی شدن سازمانهای جامعه ، توسعه و پیچیدگی امور اجتماعی و همچنین توجه به جنبه های عقلائی کارهای سیاسی و اداری موجبات استقبال از آن را فراهم آورده است. به همین دلیل اغلب متخصصین بروکراسی در زمره سیاستمداران و جامعه شناسان بوده‌اند.

بروکراسی به عنوان سیستم بسته یا سیستم باز:

-  دانشمندان تفاوت بین بروکراسی سنتی و بروکراسی نوین را در این می دانند که در مدل ایده آل بروکراسی سنتی سعی می‌گردد نتایج در سازمان بروکراتیک به طور مثبت و سودمند پیش بینی بشوند و از منطق سیستم بسته پیروی کنند . در حالیکه بروکراسی نوین با احتساب نقش انسان و محیط در سازمان ، علاوه بر نتایج مثبت و پیش بینی شده اعتقاد بر نتایج غیر قابل پیش بینی و احیاناً منفی نیز دارد . یعنی بروکراسی در این مفهوم از منطق سیستم باز پیروی می‌کند.

مدل ایده‌ال بروکراسی سنتی:

- تم اصلی نظریات بروکراسی عبارت از توزیع و اعمال قدرت در مشاغل سازمان و مشروع ساختن این اعمال قدرتهای سازمانی می‌باشد.

-  بدین معنی که یک سازمان وسیع جهت تحقق موثر هدفهایش ، از یک طرف باید با اعمال قدرت افراد سازمان را به انجام دادن کار مفید وادار و از طرف دیگر باید وسیله‌ای فراهم آورد که این اعمال قدرتهای سازمان در نظر افراد مشروع و مطابق ارزش و نرم سازمان جلوه نماید.

طبقه بندی اختیارات از نظر وبر:

-   ماکس وبر اختیارات را برمبنای انواع مشروعیت آنها به سه طبقه دسته بندی کرده است.

-   رسم و سنت ، جذبه شخصی یا کاریزما ، قوانین و مقررات

-   رسم و سنت

-   اختیارات مبتنی بر رسم و سنت مورد قبول و پذیرش افراد و گروه‌های سازمانی است به علت آنکه ارزشهای اصیل و تاریخی جامعه پیروی از رسم و سنت و آنچه را که بدان وابسته است را مشروع و قابل قبول معرفی نموده است.

-   جذبه شخصی

-   جذبه شخص دستور دهنده یا رئیس از مبانی دیگری است که قرار می‌دهد.

-   قوانین و مقررات

-  وبر معتقد است یکی دیگر از مبانی اختیارات ، قوانین و مقررات صریح و روشنی است که موجودیت سازمان را جنبه عقلایی می‌دهد و اختیارات را در نظر مرئوسین مشروع جلوگر می‌نماید.

اصول حاکم بر بروکراسی سنتی:

-  نقسیم کار : شغل هر شخص باید به وظایف ساده و مشخص تقسیم یا بعبارتی تجزیه شود.

-  سلسله مراتب اختیار مشخص : یک ساختار رسمی چند سطحی همراه با سلسله مراتبی از پست‌ها و ادارات اطمینان می‌دهد که هر پست یا اداره در رده پایین تحت سرپرستی یا کنترل مافوق قرار می‌گیرد.

-  رسمیت زیاد : تکیه بر قوانین و رویه‌های رسمی به منظور حصول اطمینان از یکنواختی و هم‌شکلی در سازمان ئ همچنین تنظیم رفتار متصدیان مشاغل

-  ماهیت غیر شخصی : به منظور اجتناب از درگیری با شخصیت افراد ، منافع و علائق اعضاء سازمان ، ضوابط به صورت یکسان و هم‌شکل و بصورت غیر شخصی اعمال می‌شوند.

-  تصمیمات استخدامی براساس شایستگی : تصمیمات راجع به گزینش و ارتقاء براساس شایستگی های فنی ، صلاحیت و عملکرد افراد اتخاذ می گردد.

- مسیر های شغلی برای کارکنان : از کارکنان انتظار می‌رود ، درون سازمان خود مسیر شغلی خاصی را دنبال کنند به ازای این تعهد

شامل 16 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بوروکراسی سنتی

دانلود فایل ریکاوری (twrp) سامسونگ i9100g با لینک مستقیم

اختصاصی از ژیکو دانلود فایل ریکاوری (twrp) سامسونگ i9100g با لینک مستقیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع:

دانلود فایل ریکاوری (twrp) سامسونگ i9100g با لینک مستقیم

 

Image result for I9100G

 

میتوانید فایل ریکاوری این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید

با تشکرَ


دانلود با لینک مستقیم


دانلود فایل ریکاوری (twrp) سامسونگ i9100g با لینک مستقیم

گزارش کار آزمایش تشعشع 1- نمونه‌ی اول

اختصاصی از ژیکو گزارش کار آزمایش تشعشع 1- نمونه‌ی اول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کار آزمایش تشعشع 1- نمونه‌ی اول


گزارش کار آزمایش تشعشع 1- نمونه‌ی اول

تشعشع یکی از سه روش انتقال حرارت می باشد و میزان انتقال حرارت از این روش، در صنعت وحتی زندگی روزمره اهمیت فراوان دارد. اجسام تیره تر میزان جذب حرارت بیشتری توسط تشعشع دارند تا اجسام روشن. یک جسم سیاه مات بیشترین میزان جذب حرارت از طریق تشعشع را دارد. علاوه بر جذب حرارت، همه اجسامی که دمایی بالا تر از دمای محیط دارند، مقداری از انرژی خود را از طریق تابش دفع می نمایند که در این آزمایش به بررسی این موضوع می پردازیم وضریب تشعشع یک جسم سیاه مات را از روش تجربی بدست می آوریم.

فایل های دریافتی:

 

اکسل نمودارها

  • حل معادلات در نرم افزار EES
  • فایل پاورپوینت
  • پاسخ سوالات
  • محاسبه عدم قطعیت

دانلود با لینک مستقیم


گزارش کار آزمایش تشعشع 1- نمونه‌ی اول

فایل فلش رسمی Alcatel OneTouch 4007D مخصوص فلش تولز

اختصاصی از ژیکو فایل فلش رسمی Alcatel OneTouch 4007D مخصوص فلش تولز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل فلش رسمی Alcatel OneTouch 4007D مخصوص فلش تولز


فایل فلش رسمی Alcatel OneTouch 4007D مخصوص فلش تولز

فایل فلش رسمی و فارسی  Alcatel One Touch -4007D  مخصوص فلش تولز

فایل فلش رسمی و 100% تست شده هست.

 پردازنده MT6575

این رام به صورت فول بوده و میتوان درمواقع بریک شدن گوشی نیز استفاده شود


دانلود با لینک مستقیم


فایل فلش رسمی Alcatel OneTouch 4007D مخصوص فلش تولز
1 2 3 4 5 ... 381 >>