ژیکو

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

تحقیق درباره ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی برای کودکان 3 و 4 ساله دچار آسیب شنوایی شدید و عمیق فارسی زبان شهر تهران

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی برای کودکان 3 و 4 ساله دچار آسیب شنوایی شدید و عمیق فارسی زبان شهر تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 83

 

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

فصل اول: طرح پژوهش

1-1- عنوان پژوهش ..........................................................................................................

1-2- بیان مسئله ................................................................................................................

1-3- اهداف پژوهش ........................................................................................................

1-4- سؤالات پژوهش ......................................................................................................

1-5- تعریف مفاهیم .........................................................................................................

فصل دوم: پیشینیه تحقیق

2-1- ویژگی‌های گفتار کودکان دچار آسیب‌ شنوایی ........................................................

2-1-1- اشتباهات در بعد زنجیره‌ای گفتار .......................................................................

2-1-2-- اشتباهات در بعد زبرزنجیره‌ای گفتار ..................................................................

2-2- خاصیت‌های صوتی گفتار .......................................................................................

2-3- درک شنیداری گفتار ...............................................................................................

2-4- آموزش مهارت‌های شنیداری برای کودکان دچار آسیب شنوایی ............................

2-5- انواع روش‌های ارزیابی مهارت‌های شنیداری برای کودکان دچار آسیب شنوایی ....

2-5-1- درآمد ..................................................................................................................

2-5-2- آزمون‌های غیرفارسی ارزیابی مهارت‌های شنیداری کودکان دچار آسیب شنوایی .

2-5-3- آزمون‌های فارسی ارزیابی مهارت‌های شنیداری برای کودکان دچار آسیب شنوایی ....

2-6- مروری بر اطلاعات و آمار موجود .............................................................................

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- نوع پژوهش ...............................................................................................................

3-2- محیط پژوهش ...........................................................................................................

3-3- جامعه و نمونة پژوهش .............................................................................................

3-4- روش گردآوری اطلاعات و مشخصات ابزار گردآوری اطلاعات ............................

3-5- نحوة انجام کار .........................................................................................................

3-5-1- پیش‌آزمون ...........................................................................................................

3-5-2- نحوة ارزشیابی آزمون ...........................................................................................

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ................................................................................

3-7- نحوة رعایت نکات اخلاقی ......................................................................................

3-8- مشکلات اجرایی در انجام طرح ................................................................................

فصل چهارم : یافته های پژوهش

4-1- درآمد...........................................................................................................................

4-2- اعتبار ساختاری آزمون تعیین سطح مهارتهای شنوایی خرداد......................................

4-2-1- تعیین اعتبار ساختاری آزمون با استفاده از مقایسة امتیازات دوگروه کودکان دچار کم شنوایی شدید و عمیق....................................................................................................

4-2-2- تعیین اعتبار ساختاری آزمون با استفاده از مقایسه امتیازات دو گروه کودکان 3 و 4 ساله...................................................................................................................................

4-3- پایایی آزمون تعیین سطح مهارتهایی شنوایی خرداد....................................................

4-4- تأثیر نوع آموزشهای مخصوص ناشنوایان بر امتیاز آزمون..........................................

4-5- تأثیر میزان آموزشهای دریافتی کودک بر امتیاز آزمون.................................................

4-6- تأثیر نوع سمعک بر امتیاز آزمون.................................................................................

4-7- تأثیر سن کودک هنگام دریافت سمعک بر امتیاز آزمون..............................................

4-8- تأثیر جنسیت بر امتیاز آزمون.......................................................................................

4-9- یافته های توصیفی مدت زمان اجرای آزمون..............................................................

فصل پنجم :‌نتیجه گیری

5-1- بحث و نتیجه گیری

5-2- کاربرد پژوهش

5-3- پیشنهاد جهت تحقیقات آتی

منابع

References

پیوست 2: برگه کسب اطلاعات پایه ای

پیوست 3: برگه ثبت نتایج

پیوست 4 : تصاویر زیرآزمون تمایزگذاری بین اصوات

پیوست 5: تصاویر زیرآزمون شناسایی اصوات

پیوست 6: تصاویر زیرآزمون درک جمله

پیوست 1: داده های آماری


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی برای کودکان 3 و 4 ساله دچار آسیب شنوایی شدید و عمیق فارسی زبان شهر تهران

پاورپوینت ابزارهای اقتصادی برای تحلیل بازار

اختصاصی از ژیکو پاورپوینت ابزارهای اقتصادی برای تحلیل بازار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 34 اسلاید


 قسمتی از متن .ppt : 

 

1

ابزارهای اقتصادی برای تحلیل بازار ماهیت تقاضا

Paul Shaw

World Bank Institute

Workshop: Tehran, Iran

October 18-22, 2003

تقاضا در برابر نیاز

تقاضا

مردم کالاها و خدمات می خواهند، به دلیل آنکه احساس می کنند مطلوبیت (Utility) آنان افزایش می یابد، و بنابراین مردم مایل و قادر به پرداخت هستند تا کالا و خدمات را به دست آورند.

 شاید مردم به برخی از کالاها و خدماتی را که می خواهند ”نیاز واقعی“ نداشته باشند؛ یعنی شاید این کالاها و خدمات واقعاً برای بقای افراد ضروری نباشد ( مثل خرید یک خودروی فراری در مقابل خرید یک خودروی ارزان)

نیازهای مهمی که مردم قدرت پرداخت آنها را ندارند

وقتی ادعا می کنیم که مردم نیازهای مهمی دارند ولی چنان فقیرند که قدرت پرداخت برای این نیازها را ندارند، معمولاً یک قضاوت اجتماعی وارد کار می شود که کدام نیازها واقعاً مهم هستند.

 

اگر قضاوت شود که برخی از آن نیازها واقعاً مهم هستند ، جامعه باید منابعی را بسیج کند تا آنها نیازها معنای تقاضای مؤثر پیدا کنند.

نقطة آغاز تحلیل تقاضا در بازار

میزان کالا یا خدمتی را که مردم می خواهند- یا تقاضا می کنند- در قیمت های مختلف، اندازه گیری کمّی کنیم.

داده های واقعی از کارکرد بازار کسب کنیم و بالا و پایین رفتن کمّیت های مورد تقاضا و نوسان قیمت ها را ثبت کنیم.

داده ها را برای به دست آوردن ”منحنی“ واقعی تقاضا، رسم کنیم.


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت ابزارهای اقتصادی برای تحلیل بازار

نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن

اختصاصی از ژیکو نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن


نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل یک ـ کلیات
1ـ1ـ تعریف موضوع تحقیق
2ـ1ـ اهمیت موضوع تحقیق
3ـ1ـ فرضیه ها
4ـ1ـ روش تحقیق
5ـ1ـ حدود و موانع تحقیق، اشکالات و محدودیتها
6ـ1ـ تعریف اصطلاحات و واژه های خاص در تمام مسأله
7ـ1ـ خلاصه ای از اهم گزارش
فصل دوم ـ بازاریابی بانکی در ایران و ویژگیهای خدمات بانکی
1ـ2ـ بررسی زمینه بازاریابی در نظام بانکداری ایران
بیان مسأله
2ـ2ـ مشکل اصلی: «محصول»
3ـ2ـ مشکلات مدیریتی و بازاریابی
4ـ2ـ ویژگیهای خدمات بانکی
1ـ4ـ2ـ ناملموس بودن
2ـ4ـ2ـ ارتباط خریدار و فروشنده و تولید و مصرف همزمان
3ـ4ـ2ـ عدم امکان ذخیره سازی و انبارکردن خدمات
4ـ4ـ2ـ بی اثباتی کیفیت خدمات
5ـ4ـ2ـ مسئولیت امانتداری
6ـ4ـ2ـ جریان دو طرفه اطلاعات
فصل سوم ـ مشتری گرایی، راهی به سوی موفقیت در عملیات بانکداری
1ـ3ـ ضرورت مشتری گرایی
2ـ3ـ مفهوم استراتژی مشتری گرایی
3ـ3ـ انگیزه ها و نیازهای مالی مشتریان بانکها
4ـ3ـ استراتژی های مهم در جهت مشتری گرایی
1ـ4ـ3ـ ایجاد فرهنگ مشتری گرایی
2ـ4ـ3ـ توانمند سازی منابع انسانی
فصل چهارم ـ کیفیت ارائه خدمات به مشتریان، جدیدترین قلمرو بازاریابی
1ـ4ـ مفهوم جدید خدمت به مشتریان
2ـ4ـ مفهوم کیفیت خدمت
1ـ2ـ4ـ کیفیت فرآیند
2ـ2ـ4ـ کیفیت ستاده
3ـ2ـ4ـ کیفیت فیزیکی
4ـ2ـ4ـ کیفیت تعاملات
5ـ2ـ4ـ کیفیت سازمان
3ـ4ـ رابطة بین کیفیت خدمات و رضایت 
4ـ4ـ مزایای رضایت مشتری 
5ـ4ـ ابزار اندازه گیری کیفیت خدمت
1ـ5ـ4ـ مقیاس کیفیت خدمت
2ـ5ـ4ـ اجزای مقیاس کیفیت خدمت
3ـ5ـ4ـ مدل عملیاتی / فنی کیفیت خدمت
6ـ4ـ برنامه ای برای ارائه خدمت به مشتریان
1ـ6ـ4ـ درک انتظارات مشتریان
2ـ6ـ4ـ برقراری اولویت برای مشتریان
3ـ6ـ4ـ تعریف اهداف خدمت
4ـ6ـ4ـ ارائه خدمات در تمام سطوح
5ـ6ـ4ـ ایجاد انتظارات مطلوب در تمام مشتریان
6ـ6ـ4ـ ایجاد ساختاری بنیادی برای ارائه خدمات
7ـ6ـ4ـ پرورش کارکنان
8ـ6ـ4ـ اندازه گیری رضایت مشتریان
7ـ4ـ بررسی شعارهای بانکهای ایرانی
فصل پنجم ـ نتیجه گیری و پیشنهادات
1ـ5ـ خلاصه نتایج بدست آمده در ضمن تحقیق
2ـ5ـ تصریح روابط علت و معلول در نتیجه تحقیق ثابت و مسلم شده است.
3ـ5ـ بررسی فرضیه، تأیید فرضیه
4ـ5ـ پیشنهاد اصل عملی و تئوری بدست آمده
5ـ5ـ پیشنهادات برای انجام امری با لزوم انجام تحقیقات مکمل در زمینه موضوع تحقیق
6ـ55ـ پیشنهادات درباره روش و نحوه تحقیق و مطالعات بعدی

مقدمه
درجهان امروز که اقتصاد حرف اول را می زند و در جریان پر تلاطم اطلاعات که هر لحظه انبوهی از اطلاعات جدید به آن افزوده می شود و هر کشوری به فراخور حال خود از این اطلاعات بهره می گیرد و قدمی در مسیر پیشرفت برمی دارد. جا دارد که ما ایرانیان نیز برای سربلندی و اعتلای میهن خود از هیچ کوششی فروگذار نکنیم.
با نگاهی اجمالی بر کشورهای پیشرفته و مشاهده توسعه همه جانبه آنها، انسان به شگفتی فرو می رود. چگونه این کشورها توانسته اند به این مراتب از پیشرفت مترقی دست یابند؟
شاید یکی از مهمترین دلایل این امر، اهمیت و ارزشی است که این کشورها برای امر تحقیق و پژوهش قایل هستند. بودجه های عظیمی که در این کشورها برای تحقیق صرف می گردد، خود مؤید این مسئله می باشد.
متأسفانه در کشور ما، بخش کوچکی از بودجه صرف امر پژوهش می گردد که شاید همین مقدار نیز در مسیر درست به جریان نیفتد. دسترسی به آمار و ارقام صحیح بسیار مشکل است و این بخش به صورت انحصاری در اختیار دولت می باشد و در کل می توان گفت، هنوز تحقیق و پژوهش در ایران به معنی واقعی جایگاه خود را نیافته است.
امروزه هر یک از بانکها سعی و تلاش می کنند که سهم بیشتری در بازار بدست آورند و رهبری بازار را در کنترل خود در آورند. یکی از عواملی که به بانکها در این امر کمک می کند، مفهوم مشتری گرایی و بانک است. در این راستا بسیاری بانکها تنها به الفاظی اکتفا کرده و کمتر به صورت واقعی و عملی به آن پرداخته اند.
کلید و رمز موفقیت اجرای عملی مفهوم مشتری گرایی در استراتژی بانک نهفته است. این استراتژی باید مبتنی بر حل مسئله و مشکل مشتری از طریق نیازهای آشکار و پنهان او در حال و آینده باشد. بانک باید نیازهای آینده مشتریان را پیش بینی کرده و سعی کند آنها را تأمین کند.
تأمین نیازهای موجود مشتریان به تنهایی کافی نیست، چرا که بانکهایی در ارائه خدمات موفق هستند که بتوانند به نیازهای آینده مشتریان پی ببرند و به بازاریابی توجه بیشتری کنند. به عقیده پیتر دراکر، دو شرط برای موفقیت هر مؤسسه ای، بازاریابی و نوآوری است.
در این پژوهش سعی بر آن است تا با تبیین مهمترین استراتژی های مبتنی بر مشتری گرایی که اجرای آنها موفقیت بانک را تضمین می کند به تحقق این امر کمک می کند.
این تحقیق کوششی بسیار اندک است در راه کمک به بانکها و سرانجام در راه اعتلای میهن عزیزمان. اگرچه در راه این پژوهش مشکلات عدیده ای از نظر زمانی، کمبود منابع و آمار و حتی مالی سرراهمان بود، ولی در حد توان و بضاعت از هیچ کوششی واگذار نکردیم.
در انتها برخود لازم می دانیم مراتب تشکر و قدردانی خویش را از تمام کسانی که در این راه ما را یاری کرده اند به خصوص خانم فریده فخری زاده، استاد امین دلیری به خاطر راهنمایی ها و کادر کتابخانه پژوهشکده پولی و بانکی ابراز داریم.


دانلود با لینک مستقیم


نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن

پاورپوینت درمورد انتخاب خودرو مناسب برای ایران

اختصاصی از ژیکو پاورپوینت درمورد انتخاب خودرو مناسب برای ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 83 اسلاید


 قسمتی از متن .ppt : 

 

موضوع :

انتخاب خودرو مناسب برای ایران

استاد راهنما:

جناب دکتر فرشیدیان فر

تهیه کنندگان :

محسن نجاران

سلمان علیمردانی

زمستان 86

بسم الله الرحمن الرحیم

تشخیص نیاز Identification of need

با توجه به بعد مسافت در شهر برای انجام یکسری فعالیت های روزمره در زمان محدود ،داشتن وسیله نقلیه اجتناب ناپذیر است.

Definition of goal هدف

برای پاسخ به این نیاز همگانی طراحی خودروی مناسب ،با درنظر گرفتن شرایط خاص موجود در ایران( اقلیمی ،رفاهی ،سلیقه مردم ، استطاعت مالی عوام ، ...) احساس میشود.

جستجو Research

برای طراحی یک خودرومناسب ،به بررسی خودروهای ساخته شده در داخل کشور یا مونتاژ شده توسط شرکتهای مختلف ایرانی میپردلزیم .

مشخصات تعدادی خودرو با قیمتهای مختلفی در زیر آورده شده :


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درمورد انتخاب خودرو مناسب برای ایران

مقاله درمورد رویکردهای ، تحولات وزمینه های مناسب برای کاربرد اطلاعات در آموزش کشاورزی

اختصاصی از ژیکو مقاله درمورد رویکردهای ، تحولات وزمینه های مناسب برای کاربرد اطلاعات در آموزش کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درمورد رویکردهای ، تحولات وزمینه های مناسب برای کاربرد اطلاعات در آموزش کشاورزی


مقاله درمورد رویکردهای ، تحولات وزمینه های مناسب برای کاربرد اطلاعات در آموزش کشاورزی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

 

رویکردهای ، تحولات وزمینه های مناسب برای کاربرد اطلاعات در آموزش کشاورزی

چکیده :     پیشرفت سریع در فناوری اطلاعات، روشهای جدید همکاری و مشارکت را بین مؤسسات آموزش کشاورزی را ممکن ساخته است. اگر مراکز آموزش کشاورزی بخواهند خود را تحولات وپیشرفتهای سریع علم و تکنولوژی همگام سازند، لازم است اساتید و آموزشگران بطور مستمر با بکارگیری فناوری اطلاعات دانش خود را روزآمد سازند. تحولات حوزه فناوری اطلاعات همواره نظامهای آموزشی را تحت تأثیر قرار داده است. باتحول سریع علوم وفنون جوامع معاصر بطور فزاینده ای در حال تنوع، پیچیده شدن و تحول اند. همگام با چنین تحولی، فرایند آماده سازی نسل جوان به عنوان متفکران مستقل، مولد ورهبران آینده باید متحول شود. اما، تحول در فرایند فعالیتهای آموزش کشاورزی نیازمند تحول در نگرش و بینش طراحان و مجریان برنامه های درسی، باز نگری وبازآزمایی سازه های برنامه های آموزشی است. مهمترین قابلیتهای فناوری اطلاعات در آموزش کشاورزی کشور، کمک به کاهش هزینه ها و افزایش کارآمدی در استفاده از منابع موجود، آماده‌سازی فراگیران برای ورود به بازار کار، تسهیل و کارآمد سازی فعالیتهای تحقیقاتی و کمک به کاربردی کردن یافته های پژوهشی، ایجاد شرایط اجزای شیوه های مناسب آموزشی و افزایش علاقه دانشجویان است. مقاله حاضر به ارائه درباره تحولات ناشی ازفناوری اطلاعات در توسعه آموزش کشاورزی، کاربردهای فناوری اطلاعات در آموزش کشاورزی، مزایای کاربرد اینترنت در آموزش کشاورزی، اهداف فناوری اطلاعات در آموزش کشاورزی، ضرورت تحول در آموزش کشاورزی با استفاده از فناوری اطلاعات،رویکردهای کاربردفناوری اطلاعات در برنامه های درسی و.... نتیجه گیری و پیشنهادات می پرداز د. کلید واژه‌ها : فناوری اطلاعات، آموزش کشاورزی، فناوری اطلاعات و ارتباطات مقدمه : ایجاد تحولات سریع و روز افزون در جوامع باعث شده تا آموزش نقش متفاوت ودر عین حال پیچیده ای داشته باشد. آموزش،بویژه درکشاورزی با چالش هایی در راستای ایجاد کشاورزی پایداروتوسعه روستایی مواجه است. آموزش کشاورزی می تواند نقش مهمی در آماده سازی کشاورزان، محققان، فراگیران، آموزشگران، مروجان و اعضای مجتمع های کشت وصنعت، برای کمک به جمعیت در حال رشد و دستیابی بیشتر به خودکفایی داشته باشد. دستیابی گسترده به پایگاههای اطلاعات الکترونیکی و منابع اطلاعاتی، بکارگیری فناوری اطلاعات درآموزش کشاورزی وکاربرد عملی فنون آموزش نوجوانان وجوانان، راهکارهایی هستند که به دانش آموزان ودانشجویان یامی دهند که چگونه مسائل ومشکلات خود را حل نموده و راه حلهای مناسب را بیابند. استفاده از این راهکارها به تدریج باعث ایجاد روندی طولانی مدت در کسب حقایق و اطلاعات می گردد.در سالهای اخیر، پیشرفت های روز افزون درفناوری اطلاعات ( از جمله اینترنت) زمینه همکاری و مشارکت بین مؤسسات و مراکزآموزش کشاورزی را بطور فزاینده ای هم دردرون کشورها وهم خارج از مرزها امکان پذیرساخته است. پیشرفتهای جدید جهانی در علم و فناوری اطلاعات، اثرات شگرفی بر مؤسسات ومراکز آموزش کشاورزی داشته است. اگر مراکز آموزش کشاورزی می خواهند همگام با تغییر وتحولات سریع موجود در علم و فناوری پیش روند، این، امر نیازمند انجام آموزش های مداوم برای آموزشگران، دانش آموزان و دانشجویان و بهره برداران علوم کشاورزی، تبادل افکار درون سازمانی و برون سازمانی و برگزاری نشست های علمی با استفاده از کارگاههای آموزشی و بهره گیری خلاق و نوآور از نظامهای اطلاعات الکترونیکی و یادگیری از راه دوراست.مقدمه آموزش کشاورزی را می توان به سه عامل عمده : فراگیر، آموزشگر وتجهیزات آموزشی تقسیم کرد و اثرات فناوری اطلاعات را حول این سه عامل در نظر گرفت. بایدتوجه داشت که منظور از تجهیزات آموزشی مواردی مانند کلاس، کتاب و ابزار آموزشی مانند رایانه، نرم افزار و وب است. با توسعه فناوری اطلاعات وگسترش کاربرد رایانه های شخصی، سیاری از موانع موجود بر سر راه کاربرد رایانه در آموزش از بین رفت.رایانه ها به عنوان ابزارهای آموزشی وهمچنین ابزارهای بهبودمدیریت آموزش بکار گرفته شدند.شاهد افزایش کارآیی آموزشی، بوسیله برگزاری دوره های آموزشی پیوسته خواهیم بود. توانایی آموزشگران و فراگیران در دسترسی هرچه بیشتر به منابع وبه یکدیگر، سبب افزایش سرعت وعمق مطالعات می شود. این امر همچنین، هزینه آموزش را پایین می آورد وبه


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد رویکردهای ، تحولات وزمینه های مناسب برای کاربرد اطلاعات در آموزش کشاورزی
1 2 3 4 5 ... 183 >>