ژیکو

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

دانلود کتاب چگونه یک گاو شیری خوب انتخاب کنیم؟

اختصاصی از ژیکو دانلود کتاب چگونه یک گاو شیری خوب انتخاب کنیم؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کتاب چگونه یک گاو شیری خوب انتخاب کنیم؟


دانلود کتاب چگونه یک گاو شیری خوب انتخاب کنیم؟

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 • مقدمه
 • نشانه های عمومی گاو سالم
 • ویژگی های اختصاصی گاو های شیری
 • عمق بدن
 • زاویه دار بودن بدن در منظر پشتی
 • عرض و زایه کپل
 • پاها و شکل قرارگرفتن آنها
 • ارتفاع پستان عقبی
 • عمق پستان
 • نگه دارنده پستان ها
 • عرض پستان و اندازه سر پستانک ها
 • محل قرار گرفتن سرپستانک های جلو و عقب
 •  خلاصه مطالب
 • پرسش و خودآزمایی

دانلود با لینک مستقیم


دانلود کتاب چگونه یک گاو شیری خوب انتخاب کنیم؟

دانلود تحقیق رشته روانشناسی با عنوان بررسی کودکان استثنایی - word

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق رشته روانشناسی با عنوان بررسی کودکان استثنایی - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق رشته روانشناسی با عنوان بررسی کودکان استثنایی - word


دانلود تحقیق رشته روانشناسی با عنوان بررسی کودکان استثنایی - word

موضوع :

بررسی کودکان استثنایی (کم توان ذهنی)

 

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:  66 صفحه

تکه های از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عناوین                                                                                                             صفحه

چکیده .............................................................................................................. 4

مقدمه .............................................................................................................. 5

اهمیت و ضرورت پژوهش ............................................................................. 7

پیشینه و تاریخچه ی تحقیق در ایران.............................................................. 8

تاریخچه کودکان استثنایی.............................................................................. 10

تعریف کودکان استثنایی ................................................................................ 11

گروه بندی دانش آموزان استثنایی................................................................. 12

جدول براورد شیوع دانش آموزان استثنایی ................................................. 13

تاریخچه ی کودکان کم توان ذهنی ............................................................... 14

رویدادهای مهم در رابطه با عقب ماندهای ذهنی ......................................... 15

انجمن حمایت از کودکان عقب مانده (AHRC)............................................... 16

انجمن کودکان و خانواده (ACF)................................................................... 17

دیدگاه تردگلد................................................................................................. 18

دیدگاه کانر .................................................................................................... 18

تعریف بر اساس نمره ی آزمون ترمن.......................................................... 20

تعریف AAMD............................................................................................... 20

ویژگی های رشد افراد عقب مانده ی ذهنی از نظر AAMD.......................... 22

دیدگاه ریچارد هانگر فورد............................................................................. 22

دیدگاه ادگاردال.............................................................................................. 23

تعریف عقب ماندگان و کم توانان ذهنی در DSM.......................................... 23

ویژگی های کودکان عقب مانده ذهنی............................................................ 26

مقایسه ی کودک نرمال و کودک عقب مانده ذهنی........................................ 28

طبقه بندی کودکان کم توان ذهنی یا عقب مانده ذهنی .................................. 32

گروه کودکان دیر آموز ................................................................................ 32

گروه کودکان آموزش پذیر ........................................................................... 34

گروه کودکان تربیت پذیر .............................................................................. 37

گروه کودکان حمایت پذیر (کاملاً متکی)......................................................... 39

رفتارهای جنسی در کودکان عقب مانده ذهنی ............................................. 40

مشکل ها و مسایل جنس افراد عقب مانده ذهنی ........................................... 41

نقاشی کودکان عقب مانده ذهنی..................................................................... 44

سبب شناس.................................................................................................... 46

علل قبل از تولد............................................................................................... 47

علل مربوط به هنگام تولد............................................................................... 56

علل بعد از تولد............................................................................................... 54

عوامل فرهنگی و تربیتی و عقب ماندگی فرهنگی............................................ 57

پیشگیری......................................................................................................... 58

راهنمای گسترش برنامه ها و خدمات برای کودکان عقب مانده ذهنی ......... 60

از بین بردن مرز میان آموزش عادی و ویژه................................................ 61

نتیجه گیری .................................................................................................... 64

منابع .............................................................................................................. 65

پیوست............................................................................................................ 67

چکیده

آنچه که ذهن نگارنده را به خود مشغول و موضوع بحث موجود گردیده یک پدیده ی اجتماعی و انسانی است که باید به آن توجه مذبول داشت. موضوعی که باعث شد که برای توجه به انسان و توانایی های او به کنکاش و جستجو بپردازم. این که چه چیزی باعث می شود انسانی دارای توانایی های می باشد و دیگری فاقد آن توانایی ها و این که چگونه بتوانیم با ناتوانایی های آن کنار بیاییم و به آن کمک کنیم تا بتواند با توانایی های اندکی که دارد با محیط اطراف ارتباط برقرار کند و بتواند زندگی روزمره خود را بگذراند و موضوع تحقیق و پژوهش کودکان عقب مانده ذهنی است که افکار مرا بر آن داشت که درجه و توانایی های این کودکان را شناسایی و با دنیای آنها بیشتر آشنا شوم. دیدگاههای متفاوتی مطرح شد که در صفحه های آتی با آن رو به رو خواهیم شد. در ابتدا با تاریخچه ی کودکان استثنایی و دسته بندی آن و سپس در مورد کودکان کم توان ذهنی و گروه بندی های مطرح شده است . در جایی دیگر علل به وجود آمدن کودکان کم توان ذهنی از جمله علل ژنتیکی و پدیده های قبل و بعد از تولد را مطرح کرده ایم. و در پایان نتیجه گیری آن را عنوان خواهیم کرد. امیدواریم که روزی رسد که انسانها دیدی وسیع و درست نسبت به کودکان کم ذهنی داشته باشند و برخوردی صحیح و فاقد ترحم به آنها داشته باشند.


مقدمه

انسان به عنوان اشرف مخلوقات ایزد منان، خلق شده تا از فرصت های به دست آمده کمال استفاده را ببرد و به کمال واقعی که همان قرب خداست، دست یابد. یکی از ویژگی های مهم انسان، قوای ذهنی رشد یافته و عقل و هوشی است که در وجود او به عنوان یک موهبت الهی به ودیعه نهاده شده و همین ویژگی او را از سایر موجودات متمایز ساخته و به دلیل دارا بودن این نعمت ، خداوند او را اشرف مخلوقات و مسجود فرشتگان و خلیفه خود بر روی زمین قرار داده است. اما به دلایل متعددی، معدودی از افراد انسانی از داشتن چنین توانایی و ظرفیتی یا محروم بوده یا از حد طبیعی متناسب با سن خود پایین تر می باشند، این محرومیت یا کمبود و نقصان آنان را از سایر افراد متمایز ساخته و برای آنان نیازها و محدودیت ها و ناتوانایی ها را تحمیل می نماید که این افراد با توجه به ویژگی ها و خصوصیات خاصی که دارند در گروه افراد استثنایی قرار می گیرند. البته باید توجه نمود که واژه استثنایی به طور اعم و به معنای دقیق علمی خود نمی تواند فقط به گروههای خاصی از افراد جامعه اطلاق شود، چرا که در حقیقت همه افراد از نظر خصوصیات مختلف جسمانی، ذهنی، روانی و عاطفی و اجتماعی و غیره یکسان نبوده و نسبت به همدیگر دارای تفاوت های خاصی می باشند. لذا بدین ترتیب هر فرد نسبت به افراد دیگر استثنایی می باشد. آنچه غالباً «کودک استثنایی» می گوئیم بدین معناست که کودک از نظر هوشی و جسمی و روانی و اجتماعی به میزان قابل توجهی نسبت به دیگر همسالان خود متفاوت می باشد که ناگزیر، نیازمند به توجه خاص و آموزش و خدمات فوق العاده ای می باشد. استثنایی بودن مشکلی است که نه فقط برای افراد استثنایی، بلکه مشکلی است که زندگی همه را تحت تأثیر قرار میدهد.

وقتی کودک بر اثر برچسب منفی که به او زده شده و باعث جدا شدن از دیگر کودکان می شود، وقتی کودکی در اثر معلولیتی که دچار آن است در برخورد با نیازهای اجتماعی و همچنان به کمک دیگران نیازمند باشد، در تمام این موارد سایر افراد جامعه تحت تاثیر قرار می گیرند چه از جهت اقتصادی و چه از لحاظ عاطفی .

بنابراین باید گفت که افراد استثنایی قبل از هر چیز یک انسانند، اما با یک سری کمبودها و ناتوانیها. که وظیفه تک تک افراد جامعه است که در جهت خدمت به این قشر، عزم خود را جزم کرده و در راه رسانیدن آنان به حداکثر توانمندیهایشان تلاش نموده و خدمت به این قشر عزیز جامعه را برای خود سعادت و نیکبختی قلمداد نمایند.

یکی از گروههای که در تقسیم بندیهای مختلف که از طرف محققین و صاحب نظران در مورد افراد استثنایی شده است و دارای جایگاه خاص و ویژه ای می باشد، گروه «عقب مانده ذهنی» و کسانی که از نظر عملکرد هوشی پایین تر از حد متوسط عمل می کنند، می باشند.

عقب ماندگان ذهنی را می توان از یک طرف به عنوان یک مشکل تربیتی، روانی و پزشکی مورد بررسی قرار داد و از طرف دیگر به عنوان یک مشکل اجتماعی به حساب آورد. مشکل اجتماعی بودن آن، این حقیقت را آشکار می سازد که در طول تاریخ عقاید و نظریات مردم نسبت به کسانی که عقب افتادگی روانی، ذهنی داشته اند، منعکس کننده نظریات اجتماعی آن زمان بوده و فرهنگ خاص آن ملت در شکل گیری آن عقاید و نظریات تاثیری شگرف داشته است و چگونگی برخورد با این گروه متأثر از شرایط اجتماعی و سطح فرهنگ و تمدن هر جامعه بوده و این رابطه متقابل تا به آن حد ملموس و دقیق است که به باور برخی از محققان می تواند آئینه تمام نمای فرهنگ و تمدن یک جامعه باشد. (هاشمی)

عقب ماندگی ذهنی همانطوری که یک مشکل اجتماعی به حساب می آید شاید قبل از هر چیز یک مشکل و معضل خانوادگی باشد که خانواده را با مشکلات روانی، اجتماعی و اقتصادی، عاطفی و غیره مواجه می سازد.

 

و........


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق رشته روانشناسی با عنوان بررسی کودکان استثنایی - word

تحقیق انتخاب منبع سرد تابع

اختصاصی از ژیکو تحقیق انتخاب منبع سرد تابع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق انتخاب منبع سرد تابع


تحقیق انتخاب منبع سرد تابع

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:25

فهرست و توضیحات:

چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات تحقیق
پیشگفتار
بیان مسئله
سوالات تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات
تعریف نظری وعملیاتی

 

موقعیت جغرافیایی و اندازه واحد صنعتی است در کشتی‌ها ونقاط صنعتی کنار دریا و رودخانه ارزانترین منبع سرد آب دریا و رودخانه می باشد ولی در مناطقی که از نظر سفره‌های آب زیرزمینی برداشت آب وجود داشته باشد (مناطق کم آب) ویا قیمت تمام شده آب نسبتاً زیاد است ، مناسبترین منبع سرد کننده هوا می‌باشد. آب بعنوان یک سیال واسط حرارت را از منبع گرم به منبع سرد (هوا) منتقل می‌نماید. خنک کردن آب وسیله‌ای است برای آنکه حجم معینی از آب را در یک سیکل گردانده و هر بار پس از استفاده از آن مجدداً برای استفاده بعدی آماده کرد. عواملی که سبب شده از آب بعنوان یک سرد کننده صنعتی استفاده گردد عبارتند از :‌

 • آب به مقدار زیاد در طبیعت وجود دارد وهمه جا یافت می شود ونسبتاً ارزان است.
 • براحتی می انتخاب منبع سرد تابع تواند از جایی به جای دیکر منتقل شود.
 • هر حجم آب می تواند مقدار قابل ملاحظه‌ای حرارت منتقل و یا جابجا کند
 • تجزیه نمی شود.
 • در نتیجه مبادله حرارت به مقدار زیاد منقبض و منبسط نمی شود.

خنک کردن آب توسط هوا از قدیم معمول بوده وبرای انجام شدن این تبادل حرارت کافی است آب را با هوا مجاور نمود. هر چه عمل مجاورت بهتر صورت گیرد انتقال حرارت از آب به هوا سریعتر و کاملتر انجام می یابد.

خنک شدن آب در اثر تماس با هوا به دو علت است یکی به مناسبت تبادل حرارت بین دو جسم سرد و  گرم (هوا و آب) ودیگری به علت آنکه از بخار آب اشباع نبوده ومولکولهای آب از فاز مایع به فاز هوا وارد شده ، یعنی عمل تبخیر صورت می‌گیرد و حرارت نهان تبخیر از خود آب اخذ می‌گردد وموجب نقصان درجه حرارت آب می‌شود. عمل تبخیر بمراتب مهمتر و مؤثرتر از انتقال حرارت عمل خنک‌کردن را انجام می‌دهد. برای تبخیر یک پاوند آب تقریباً 1000 B.T.U  حرارت لازم است وهمین 1000 B.T.U اگر از 100 پاوند آب گرفته شود 10 oF حرارت آن را کم می‌کند. بهمین علت برای خنک کردن آب بازاء هر 10 oF سردکردن یک درصد وزن آب تبخیر می شود. بعلاوه معادل 0.2 درصد نیز افت ریخت وپاش آب وجود دارد از این رو اگر آبی را از  120 oFبه 90 oF برسانیم 3.2 درصد از وزن آن کم می‌شود.

 دانلود با لینک مستقیم


تحقیق انتخاب منبع سرد تابع

دانلود گزارش کارآموزی پالایشگاه گاز سرخون و قشم

اختصاصی از ژیکو دانلود گزارش کارآموزی پالایشگاه گاز سرخون و قشم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کارآموزی پالایشگاه گاز سرخون و قشم


دانلود گزارش کارآموزی پالایشگاه گاز سرخون و قشم

درراستای تأمین بخشی از نیازهای انرژی کشور و جایگزینی و مصرف گاز طبیعی به عنوان انرژی پاک و ارزان و مناسب برای مصارف خانگی و صنعتی در استانهای هرمزگان و کرمان، شرکت پالایش گاز سرخون و قشم تأسیس و فعالیت های خود را در بخش تولید گاز طبیعی پالایش شده و مایعات گازی همراه از دو حوزه گازی سرخون و گورزین که به ترتیب در منطقه بندرعباس و جزیره قشم واقع شده¬اند، از سال 1375 آغاز نموده¬است. این پالایشگاه که در 25 کیلومتری شما شرقی بندرعباس واقع شده و تاکنون دو فاز آن تکمیل و راه اندازی شده است، دارای ظرفیت تولید گاز طبیعی 5/18 میلیون مترمکعب استاندارد گاز و 12000 بشکه مایعات گازی تثبیت شده و 90 تن گاز مایع در روز است. شروع بهره برداری از فاز اول آن در سال 1365 و فاز دوم در سال 1375 می باشد. گاز طبیعی مورد نیاز این پالایشگاه از طریق 14 حلقه چاه موجود در منطقه تأمین می شود - اخیراً نیز قرار است که حلقه چاههای شماره 15 و 16 نیز به این مجموعه اضافه شوند- و پس از انجام فرآیندهای تفکیک، شیرین سازی و نم¬زدایی بر روی آن، آماده انتقال به مبادی مصرف می گردد. انجام این فرآیند های اصلی که در طراحی و تجهیز آنها از آخرین اطلاعات و فناوری استفاده شده است، توسط واحد های شیرین سازی، نم زدایی، بازیافت گلایکول، تبرید با پروپان، تثبیت مایعات و تولید گاز مایع و ... میسر می گردد. تولید انرژی برق در این تأسیسات توسط توربین های گازی موجود که مجموعاً 2/7 مگاوات ظرفیت را دارا هستند، انجام می¬گیرد. گاز طبیعی تولید شده علاوه بر تأمین نیازهای مصرف نیروگاه بندرعباس، پالایشگاه نفت بندرعباس و صنایع تولیدی استان هرمزگان، مصارف خانگی و صنعتی استان......

تعداد صفحات :39

فرمت فایل:WORD

 

عناوین اصلی :

فصل اول) مقدمه
1-1 معرفی اجمالی پالایشگاه گاز سرخون و قشم
1-2 معرفی واحد های پالایشگاه
1-2-1 اتاق کنترل
2-2-2واحد تعمیرات
فصل دوم)

مبانی و اصول حاکم

-1-2چرخه تبرید تراکم بخار
2-1-3 انحراف چرخه تبرید تراکم بخارواقعی ازچرخه ایده آل

-2-2   کمپرسور
2-2-1 عملکرد کمپرسور
2-2-2 ساختمان و اجزای کمپرسور:
2-2-3 انواع کمپرسور
الف) کمپرسورهای پیستونی:
ب) کمپرسورهای دوار:
کمپرسورهای گریز از مرکز:
2-3 کندانسور
2-4 شیر انبساط
2-5 تبخیرکننده
2-5-1 انواع تبخیرکنندها:

2-5-2 تبخیرکننده لوله ای

:-5-4تبخیرکننده پره دار:
2-6 مبردها:
2-6-1 خصوصیات مبرد:
2-7 نقطه شبنم
2-5-3 تبخیرکننده صفحه ای
2-8 مبدل های حرارتی
2-8-1 دسته بندی مبدل های حرارتی
الف) بر مبنای پیوستگی یا تناوب جریان:

ب) بر مبنای پدیده انتقال:
ج) بر مبنای ساختمان مبدل:
د) بر مبنای نوع جریان :
2-8-2مبدل های حرارتی لوله ای
2-8-3 مبدل های حرارتی صفحه ای
الف) صفحه های واشردار
ب) صفحه های حلزونی
ج‌) لاملا
2-8-4مبدل های حرارتی پره ای
الف) پره ساده
ب) پره ساده سوراخ دار
ج) پره دندانه ای یا کنگره ای
د) پره های جناغی یا موجی شکل
-8-5 مبدل های حرارتی براساس جریان
فصل سوم
مطالعات موردی
رطوبت زدایی با محلول گلایکول
مطالعه موردی 2
3-2 سیستم تبرید در پالایشگاه گازسرخون چگونه عمل میکند؟
3-2-1 مجموعه توربوکمپرسورهای پروپان
مطالعه موردی 3
3-3 دلایل مطلوبیت و مزایای گاز طبیعی چیست؟
3-3-1 بررسی گاز طبیعی از لحاظ ارزش سوختی و انرژی:

مطالعه موردی 4
4-1 بررسی سیستم خنک کاری توربین ها و کمپرسورها درپالایشگاه گاز سرخون.
مطالعه موردی 5
3-5 بررسی اثرات جایگزینی سیستم های کنترلی مبتنی برشبکه های رایانه ای باسیستم مونیتورینگ موجود درپالایشگاه گاز سرخون

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود گزارش کارآموزی پالایشگاه گاز سرخون و قشم

تحقیق آماده درباره پاستوریزه کردن شیر

اختصاصی از ژیکو تحقیق آماده درباره پاستوریزه کردن شیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق آماده درباره پاستوریزه کردن شیر


تحقیق آماده درباره پاستوریزه کردن شیر

مقاله آماده راجع به پاستوریزاسیون شیر. مطالبی که در این مقاله خواهید خواند ؛ روش های پاستوریزه کردن شیر، آزمون های مربوطه به شیر پاستوریزه، بیماری های منتقله بوسیله شیر و غیره...

تعداد صفحه : 6 صفحه {فونت 14 ، فاصله سطور : 1/15}

آماده برای پرینت


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق آماده درباره پاستوریزه کردن شیر
<< 1 ... 10116 10117 10118 10119 10120